Kārtējais Gulbenes novada jauniešu inciatīvu konkurss ir noslēdzies. Konkursa kārtībā uz finansējumu varēja pretendēt neformālas jauniešu grupas, biedrības, skolu pašpārvaldes un citas ar jauniešiem strādājošas organizācijas. Šogad jauniešu inciatīvu realizēšanai tika piešķirti 2000 EUR. Maksimālais finansējums vienai inciatīvai bija 500 EUR. Kopumā finansējumu inciatīvu realizēšanai ieguva 5 projekti:

“Startējam vasaru!” – sporta aktivitātes;

“Radām koši – RADOŠI” – radošās darbnīcas JC Bāze telpās;

“Citāda diena” – viedspēles sagatavošana un novadīšana, Gulbenes 2.vidusskolā;

Vīriešu lakrosa attīstība Gulbenes novadā – inventāra iegāde un treniņu organizēšana Gulbenes novada Stāķos;

“Vesels un stiprs” – vingrošanas stieņu uzstādīšana un treniņu organizēšana Stāmerienas pagasta, Kalnienā.

Apsveicam projektu realizētājus un vēlam veiksmi inciatīvu realizēšanā.

 

Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists – Lauris Šķenders