Ar nedaudz vēsāku laiku, bet pilnu jūru smiekliem, prieka emocijām esam aizvadījuši pirmās jauniešu centra “Bāze” Vasaras dienas 2018.gadā.
Četras dienas 40 bērni pieskandināja jauniešu centru, kopīgi spēlējot dažādas neformālās izglītības spēles, aktīvi pasportojot Vecgulbenes parkā, trenējot komandas garu, kopīgi pildot sagatavotos uzdevumus. Tāpat daudz un dažādi radoši izpaužoties – zīmējot, līmējot un veidojot.
Un ik brītiņu iegriežoties virtuvē jautātais “Kas būs pusdienās? “, vēlāk tika atzinīgi arī novērtēts “Cik jums garšīgi ēdieni!”.
Vasaras dienas bērnos raisīja pārliecību par to, ko viņi paši var paveikt, kļūstot drošākiem un atvērtākiem, un kas nav mazāk svarīgi – iegūstot arī daudz jaunus draugus.
Uz tikšanos Vasaras dienās jūlijā un augustā!
Foto mirkļi no Vasaras dienām: https://failiem.lv/u/s6gey2z4