Aprīļa beigās un maijā sākumā mūsu trio – Solvitai, Lanai un Flavio – bija iespēja ķert pirmo saules iedegumu un gūt jaunus iespaidus Kipras pilsētā Larnakā. Pamats tam bija starptautiskas apmācības projekta “Sports Activities: The path to Social Inclusion ” ietvaros, kas finansēts no programmas “Erasmus+”. Kopumā projektā bijām 26 dalībnieki no Kipras, Bulgārijas, Itālijas, Grieķijas, Spānijas, Latvijas, Maltas un Rumānijas. Apmācību mērķis bija uzlabot sociālās iekļaušanas praksi caur neformālo izglītību, izmantojot sportu kā metodi. Uzlabot un bagātināt jaunatnes darbinieku iekļaujošas prakses piedāvājumu, mainot sabiedrību, kurā dzīvo. Veicināt izpratni par to, ka sociālo iekļaušanu var sekmēt arī ar dažādām sporta metodēm.

Deviņu dienu laikā tika iepazītas dalīborganizācijas un to darbības jomas “NGO Bazārā”, iegūti jauni kontakti.

Esam ieguvuši jaunas un pilnveidojuši esošās zināšanas par Erasmus+ programmas piedāvātajām iespējām un paši ģenerējuši savas projekta idejas, apzinājuši potenciālos partnerus.

Tāpat arī izmantojot “World Cafe” metodi, diskutējām par dažādām situācijām, kuru pamatā ir sociālā iekļaušana.

Sporta tēmai piegājām arī radoši – grupās domājot dažādas savas spēles, ko varētu spēlēt dažādas cilvēku grupas (ar kustību traucējumiem, vai kādām citām īpašām vajadzībām cilvēki).

Un, protams, kustējāmies arī daudz – kā jau projekta tēma to paredz – joga, volejbols, basketbols, futbols un dažādi spēka vingrinājumi gan rīta, gan arī vakara nodarbībās.

Manuprāt, mums, latviešiem, lielākais piedzīvojums bija došanās uz bēgļu nometni, lai apskatītu kā cilvēki tajā tiek izmitināti, uzklausītu viņu dzīvesstāstus un kopīgi izspēlētu mūsu sagatavotās sporta spēles. Lai gan atsaucība uz spēlēm bija maza, gūtie iespaidi par redzēto vēl ir spilgtā atmiņā.

Kopumā projekts noteikti deva pozitīvo pienesumu ikvienam un savu iegūto praksi demonstrējām arī pēc tam savās organizācijās. Kā arī jebkurš projekts ir neformālās sarunas, kopā būšana ar citām kultūrām, citu viedokļu uzklausīšana un jaunas atziņas, pilnveidota darba pieeja.

Ak jā – Kipra viennozīmīgi ir kaķu valsts, jo tie ir sastopami ik uz soļa, un kā saka zinātāji, pirmais kaķis esot sastapts tieši Kiprā.