Lai atklātu jaunus veidus, kā strādāt ar jauniešu auditoriju, kā palīdzēt viņiem atrast savus talantus, sapņus un profesionālo ceļu, Valērija un Gunta piedalījās starptautiskā mācību kursā „Finding Your Inspiration” (Meklējot savu iedvesmu), ko organizēja Itālijas nevalstiskā organizācija „Madiba Cooperativa Sociale”.

Mācību laikā, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, īpaša uzmanība tika pievērsta divām tēmām: personiskās kompetences (pašapziņa, mācīšanās stils, personiskā attīstība, pielāgošanās spējas, inovācijas, pašmotivācija) un sociālās kompetences (empātija un sociālās prasmes, komunikācija, konfliktu vadīšana, sadarbība komandā).

Procesa gaitā mēs sapratām, ka jaunatnes darbiniekam vispirms ir jāiepazīst pašam sevi, lai spētu palīdzēt un atbalstīt citus. Metodes, kas tika izmantotas šajā mācību kursā, noteikti tiks pielietotas arī darbā ar jauniešiem Gulbenes novadā.

Mācībās piedalījās jaunatnes darbinieki un jauniešu atbalsta personas no 12 valstīm –  Grieķijas, Ungārijas, Kipras, Latvijas, Rumānijas, Maltas, Slovākijas, Nīderlandes, Portugāles, Īrijas, Apvienotās Karalistes un Itālijas.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Kalmane