3.maijā Stāmerienā, viesu namā “Vonadziņi” norisinājās pašpārvalžu tikšanās, kura šoreiz notika projekta Help! zīmē. Šajā tikšanās reizē aicinājām ne tikai pašpārvalžu dalībniekus, atbalsta personas, bet arī jaunatnes darbiniekus un citus viesus. Šoreiz sanākšanai bija šādi mērķi: informēt klātesošos par aktivitātēm vasaras periodā, iepazīstināt ar SPIRAL metodi un diskutēt par Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes izveidošanas nepieciešamību.

Jaunatnes lietu speciālists iepazīstināja klātesošos ar pavasara – vasaras aktivitātēm. Vasarā būs gana daudz aktivitāšu, kur jaunieši varēs iesaistīties – skolu sporta spēles “Sporto Vesels”, kuras norisināsies 29.maijā Gulbenes sporta centra stadionā, brīvprātīgais darbs, kur aicināsim brīvprātīgos uz tikšanos 31.maijā, Jauniešu diena, kura norisināsies Sporta centra stadionā 17.augustā, kā arī veselīga dzīvesveida nometnes bērniem un jauniešiem Rankas pagastā.

Turpmākā dienas daļa tika pavadīta, izmantojot SPIRAL metodi, lai diskutētu par jaunatnes lietu konsultatīvo padomi. Darbiņš padevās gana piņķerīgs, tomēr interesants, kur dalībnieki atbildējām uz vairākiem jautājumiem, kas pašam liek justies ērti, kas liek justies neērti, ko vajadzētu darīt, un ko es pats varētu darīt, lai risinātu konkrēto problēmu. Diskusijas noslēgumā grupas izplānoja pasākumu, kas veicinātu diskusiju par jaunatnes lietu konsultatīvajām padomēm. Viena no grupām piedāvāja tikties ar veiksmīgi strādājošām padomēm. Šis bija viens no pasākumiem, kuru varētu realizēt, lai saprastu vai šādu institūciju Gulbenes novadā vajadzētu izveidot.

Nozīmīgākie secinājumi par jaunatnes lietu konsultatīvo padomi pēc tikšanās ir šādi:

* diskusijas par šo tēmu vajadzētu turpināt;

*  nepieciešams labāk izprast šīs institūcijas pozitīvos piemērus;

* daļēji šīs institūcijas uzdevumus Gulbenes novadā jau izpildām, tikai caur savādākiem instrumentiem;

* vai tādai institūcijai būs jēga?

Šie secinājumi palīdzēs organizēt diskusijas arī turpmāk par šo tēmu. Ar pašpārvaldēm tiksimies jau nākamajā mācību gadā, kurš pienāks ļoti ātri.

Lauris Šķenders Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists