1. gada 12. martā SIA “Pilsētvides serviss” izsludināja vides izglītības konkursu “Dzīvo zaļi”, kurā aicināti piedalīties Alūksnes un Gulbenes vispārizglītojošo iestāžu skolēni. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu, skolotāju un pastarpināti arī skolēnu vecāku teorētiskas un praktiskas zināšanas par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu dabas saudzēšanas nolūkos. Pieteikšanās konkursam ir atklāta, konkursa darbu pieņemšana turpināsies līdz 2018. gada 11. aprīlim.

Konkursā “Dzīvo zaļi” var piedalīties skolēnu komandas līdz 5 cilvēkiem trīs vecuma grupās: 1.-4. klašu; 5.-9. klašu un 10.-12. klašu skolu audzēkņi. Pirmās vietas ieguvēji katrā no vecuma grupām tiks paziņoti un apbalvoti konkursa konkursu un konkursa nolikums ir atrodami vietnē pilsetvide.lv.

Olga Ribkina, 28834587, e-pasts.: olga.ribkina@pilsetvide.lv