Jau pavisam drīz Gulbenes novadā norisināsies jauniešu forums, kurš šoreiz tiks veltīts jaunatnes politikai un jaunatnes plānošanas dokumentam. Kur jaunieši un lēmumu pieņēmēji varēs iepazīties ar jaunatnes politikas rīcības programmu, kura šoreiz aptver piecus jaunatnes politikas virzienus – līdzdalība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, izglītība, sociālā iekļaušana, veselība un labklājība.

Gulbenes novada jauniešu forums norisināsies 2018.gada 9.martā no plkst. 11:00 līdz 15:00.

Ceļš līdz šim dokumentam ir bijis bagāts – esam ieguvuši viedokli par jaunatnes politikas attīstības redzējumu gan no jauniešiem, gan no lēmumu pieņēmējiem, esam runājuši gan ar izglītības iestādēm, gan ar sociālā atbalsta institūcijām.

Šobrīd esam gatavi dokumenta projektu nodot plašākai vērtēšanai, lai tajā iekļautu arī plašākas sabiedrības redzējumu par jaunatnes attīstību nākotnē. Dokuments ir apskatāms šeit:GN_JP_pamatnostadnes_18.-24.

Aktivitāte realizēta projekta “Here Comes The Sum” Nr. 2-25/59 ietvaros, projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta finansējuma ietvaros.