Šī gada 15. un 16. februārī Madonā norisinājās Strukturētā dialoga nacionālā konference, kuras mērķis bija kopā ar jauniešiem izdomāt Rekomendācijas Eiropas līmeņa Strukturētā dialoga konferencei.

Šo konferenci apmeklēja arī Gulbenes novada pārstāvji – Lauris Šķenders, Ralfs Siliņš un Kārlis Valts Linde. Lai arī rekomendācijas tiks nedaudz pārveidotas un tikai neliela daļa nonāks Eiropas diskutējamo jautājumu lokā, tomēr piedāvājam ieskatīties daļa no izstrādātajām rekomendācijām darba grupā Līdzīgas iespējas visiem: izaicinājumi un nepieciešams atbalsts

Kā Eiropas programmas jauniešiem un organizētās jauniešu aktivitātes var kļūt pieejamākas plašākām un dažādākām jauniešu grupām?

Rekomendācijas:

Labklājības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina apmācības jaunatnes darbiniekiem darbam ar ielu jauniešiem un darbam mobilajos jauniešu centros, lai radītu jauniešiem interesi un iespējas iesaistīties Eiropas un Latvijas jauniešu programmās

Izglītības un zinātnes ministrija veido vecākiem pieejamu informācijas sistēmu, kas informē vecākus par Eiropas jauniešu programmām un jauniešu lokālām aktivitātēm, lai veicinātu mazaktīvo jauniešu iesaisti.

Kam būtu jāmainās, lai nodrošinātu līdzīgas iespējas jauniešiem no laukiem un pilsētām? 

Rekomendācijas:

 LR Ministru kabinets rosina valsts nozīmes institūciju vai to filiāļu atvēršanu ārpus Rīgas, lai decentralizētu valsts pārvaldi.Tieslietu ministrija rosina valsts un pašvaldību normatīvajos aktos nomainīt diskriminējošus terminus “pilsētas jaunietis” vai “lauku jaunietis” aizstājot ar terminiem “Latvijas jaunietis” “pašvaldībā dzīvojošs jaunietis” un “reģionā dzīvojošs jaunietis”, kas mazinātu barjeru starp jauniešiem.

 Ko varētu darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības grupām pilnībā iekļauties sabiedrībā?

Rekomendācijas:

Izglītības un zinātnes ministrijai veidot apmācību programmas dažādu jomu speciālistiem, kas strādā ar jauniešiem, lai pilnveidotu šo speciālistu kompetenci darbā ar jauniešiem no riska grupām, kas veicinātu jauniešu uzticēšanos, iesaistīšanos un iekļaušanos sabiedrībā.

Izglītības un zinātnes ministrijai jāveido sociālā kampaņa “Neesi vienaldzīgs pret līdzcilvēku”, kas vecinātu atstumto sabiedrības grupu ievērošanu un pieņemšanu, lauztu stereotipus un veidotu iekļaujošu sabiedrību.

 Lauris Šķenders – Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists