11. novembrī, pieminot Lāčplēša dienu, ikviens ir aicināts, ņemot līdz svecīti, izgaismot Latvijas valsts kontūru. No plkst. 18:00 pie Stāķu dīķa (nogāzē, kas tuvāk Stāķi 3 mājai) būs izveidota Latvijas kontūra, kurā savu gaismiņu vari novietot arī TU.