Gulbenes novada dome sadarbībā ar biedrību “Dēms” jau piekto gadu organizēja pateicības pasākumu brīvprātīgajiem un organizācijām/iestādēm, kas iesaistījušās brīvprātīgajā darbā 2017.gadā. Pasākums norisinājās 12.oktobrī Vecgulbenes muižā. Sertifikātus par ilgtermiņa (60 stundas un vairāk) brīvprātīgo darbu saņēma 12 jaunieši un 7 seniori. Šogad tika ieviesta jauna tradīcija – īpaši izcelt NVO ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē, tāpēc Gulbenes novada domes Pateicības rakstus saņēma četras biedrības.

Sertifikātus saņēma: Evita Gusāre, Madara Karole, Ričards Vendeliņš, Patrīcija Stāmere, Markuss Endelis, Elīna Bērziņa, Anete Andrupe, Arta Marija Aumeistere, Amanda Kaspare, Alise Smirnova, Dita Medne, Katrīna Pipcāne, Vija Kokareviča, Anita Mača, Jānis Reiznieks, Astrīda Saveļjeva, Dzintra Taurmane, Līga Lāce, Vigo Slavinskis.

Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstus saņēma: Gulbenes novada invalīdu biedrība, Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki”, Gulbenes novada pensionāru biedrība “Atspulgs 5”, biedrība “Radošā apvienība “Piektā māja””.

Paldies visām iesaistītajām iestādēm un brīvprātīgajiem par ieguldīto darbu!

 

Ilze Vanaga

Biedrības “Dēms” projektu koordinatore

 

          

„Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”