28.09.2017. Gulbenes 2. vidusskolas līdzpārvalde satikās, ar vienu mērķi izstrādāt darba noteikumus līdzpārvaldei.

Mūsu aktivitātes bija šādas:

  1. Iesildīšanās: jaunieši izvēlas vienu attēlu, kas raksturo viņu šobrīd. Katrs stāsta par savu izvēli.
  2. Izaicinājuma pieņemšana: bez rokām jāpaceļ noteiktā attālumā nolikta sērkociņu kastīte (metodes un formas izvēlas katrs pats).
  3. Divu grupu uz rezultātu vērsta sadarbība: mājas zīmēšana ( pa vienam no grupas dodas uz 0,30 sek apspriedi, nodod ziņu, vienas mājas divas puses salīmē kopā).
  4. Katra grupas dalībnieka aktīva iesaistīšanās no idejas līdz demonstrējumam: no dotajiem resursiem jāizveido pašu izdomāta aktivitāte, kas jānovada pārējām grupām.
  5. Līdzpārvaldes darba noteikumu izstrāde ar Delfu metodi.
  6. Novērtējums: balsošana ar pirkstiem.

Skolēnu līdzpārvaldes konsultante: I.Podziņa