Visiem skolas cilvēkiem- vecākiem, skolotājiem, skolēniem tika izsūtīts uzaicinājums piedalīties lemšanā, kā gribam sagaidīt Latvijas 100.dzimšanas dienu.

Atsaucība bija neliela. Piedalījās 4 skolēni, 5 skolotāji. Iemesli, nav ierasta līdzdalības metode, pa dienu bija Miķeldienas tirgus un Zino aktivitātes.

Visi tika aicināti izteikt idejas, kā gribētu iet uz Latvijas jubileju.

Rezultāts

Radītās idejas- 1) katra klase gada laikā izdara un piefiksē 100 labus darbus, ko saliek zēnu mājturības stundā izgatavota koka zīlēs.

2) latvisko danču vakari.

3) katra klase cep torti uz Latvijas dzimšanas dienu, ko tālāk izlozē klase, kura to saņems.

4) Radīt galda spēli par Lizuma pagastu.

5) Zēni mājturības stundās veido lielo šahu un dambreti, ko izvietot skolas gaiteņos.

6) katra ģimene 4.maijā iestāda vienu ozolu gar ceļu uz Avotiem.

7) Grāmatas veidošana- katrs skolēns un skolotājs raksta labos vārdus Latvijai.

8) veidot skolas puzli.

9) Veidot visiem skolēniem kopā gobelēnu, kas rotās skolas sienu.

10) Pārveidot informācijas dēli.

11) Vidusskolēni organizē ekskursiju senioriem.

Vienošanās-  katra klase nedēļas laikā uztaisa Prāta vētru par to, kā vēlas sagaidīt Latvijas simtgadi.

Inga Kadile – Lizuma vidusskolas skolotāja

Tikšanās un diskusijas notika “Parole: 2 brīvprātīgi”, projekta Nr. 2-25/9 Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.