14.septembrī Stāķu pamatskolas skolēni satikās pasaules kafejnīcas “Astoņstūris” ideju darbnīcā, lai apspriestu ar skolas vides labiekārtošanu saistītās problēmas. Neformālā gaisotnē pie astoņiem galdiņiem tika iezīmētas iespējamās pārvērtības astoņos skolas “stūrīšos”. Apspriešanā piedalījās arī skolas saimniecības vadītājs un Stradu pagasta kultūras un jauniešu darba organizatore. Prezentācijas laikā tapa vīzijas par āra divstāvu lapenīti, parka estrādi, wi-fi soliņu, atpūtas stūrīti, baskāju taku un citas. Radošuma atmosfēru veicināja kafejnīcas atmosfēra un projekta “Parole: 2 brīvprātīgi”ietvaros nodrošinātais cienasts.

Pasākuma laikā bērniem un jauniešiem bija iespēja aktīvi iesaistīties skolas vides uzlabošanas plānošanā, veicinot pašiniciatīvas.

Pasaules kafejnīcu atbalstīja projekts “Parole: 2 brīvprātīgi”, projekta Nr. 2-25/9 Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.