Jautrās sporta spēles, kopā būšana un izaicinājumi- tā es varu raksturot divas sestdienas JIC “B.u.M.s.”Pirmo gadu, mēs “NeBaiļu Faktors” sadalījām divās daļās. Kāpēc?- jo vēlējāmies veidot, gan nedaudz nopietnāku, gan arī jautrāku pasākumu, apvienojot vietējo jauniešu iniciatīvu un mūsu centra aktivitātes. Par pirmās daļas organizēšanu-BUMA kauss, liels paldies jāsaka Rēveļu ciema jauniešiem, kas uzņēmās pilnu atbildību par pasākuma organizēšanu, palīdzot sagatavot laukumu, apzinot komandas un piesaistot brīvprātīgos-“Jic B.u.M.s.” loma-atbalsts jauniešu iniciatīvas īstenošanā. Diena bija “super lietaina”, lietus neapstājās pat uz mirkli, bet šis faktors neļāva nevienam padoties. Astoņas komandas No Rēveļiem, Gaujasrēveļiem, Rankas, Tirzas un Variņiem puiši cīnijās ar tādu entuziasmu un prieku, kad vēlme apgūt šo spēli skatītājiem, un tiem kas nav uz “Tu”ar futbolu, bija lielāka un lielāka. Savukārt.

 

Otrā daļa, jautrās komandas stafetes, lielu organizatorisko paldies jāsaka Gaujasrēveļu jauniešiem, kuri ar idejām, un brīvprātīgo vēlmi darboties -gatavoja stafetes posmus. Šajā gadā jautrā stafete gāja vienā garā posmā, šajā posmā bija jāsargā gan komandas karogs, gan stafetē gūtie mazie karodziņi, kas bija jāsargā līdz finiša taisnei, kas izšķīra gala rezūltātus. Komandas darbs-mācēt sadarboties, komunicēt un pārvarēt visas grūtības-šādi uzdevumi, bijā katrā stafetes posmā. Otrajā daļā jauniešu komandas no visa Rankas pagasta. Piecas komandas varbūt uz mirkli var šķist maz-bet tie ir mūsu 25 jaunieši, mūsu entuziasti un atbalstītāji- “Prieks kopā būt”. Paldies visiem, kas deva savu daļu laika, lai piedalītos, gan kā brīvprātīgais, gan kā organizators. Paldies Rankas pagasta pārvaldei un  Gulbenes novada domei par atbalstu.

Paldies arī projektam “Parole: 2 brīvprātīgi”, kas atbalstīja brīvprātīgos “NeBaiļu Faktora” organizēšanā. Projekts “Parole:2 brīvprātīgi” projekta Nr. 2-25/9 Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.