Pašā skolas sākumā – otrajā septembra nedēļā JC ‘’Pulss’’ norisinājās aktīvs jauniešu pasākums – mākslas diena “Aktīvi, Radoši, Mērķtiecīgi”, kur jaunieši mācījās kopā, strādāja kopā, nodevās savām radošajām izpausmēm.

Jaunieši šeit spēlēja spēles, zīmēja, krāsoja un locīja origami. Galvenais mērķis bija iemācīties kaut ko jaunu un palīdzēt izdekorēt jauniešu centru jaunajam mācību gadam sākoties.

Jaunieši ne tikai ieradās uz aktivitātēm, bet arī kopīgi plānoja un realizēja šo nelielo projektu kopīgi, kā arī pēc tam palīdzēja visu novākt un plānot turpinājuma aktivitātes. Šis pasākums nebūtu iespējams bez jaukajiem jauniešu centrs “Pulss” brīvprātīgajiem, kurus šoreiz atbalstīja Gulbenes novada dome un projekts “Parole: 2 brīvprātīgi”

ojekts “Parole:2 brīvprātīgi” projekta Nr. 2-25/9 Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.