Iniciatīvu konkurss Gulbenes novada skolu pašpārvaldēm

Ik gadu ir pierasts, ka pavasarī tiek izsludināts iniciatīvu konkurss jauniešiem, kurā var piedalīties jauniešu neformālās grupas, biedrības un citi jaunieši savu ideju realizēšanai.

Šogad pirmo reizi tiek piedāvāts iniciatīvu konkurss pašpārvaldēm, kur pašpārvaldēm būs iespēja pretendēt uz atbalstu 150 EUR apmērā. Šī gada pašpārvalžu iniciatīvu konkursa tēmas ir neformālā izglītība un līdzdalība. Abas tēmas ir vērstas uz to, lai veicinātu pašpārvalžu darbu. Konkursa rīkotāji cer saņemt interesantas un aizraujošas idejas gan no pilsētas gan no pagastu skolām.

Konkursa norise: dalībniekiem jāiesniedz pilnībā aizpildīta pieteikuma anketa vienā eksemplārā, kurā saskaņā ar konkursa tēmu paredzēts īstenot dažādas pamatotas un lietderīgas aktivitātes Gulbenes novada teritorijā laika posmā no 2017.gada 15.oktobra līdz 2017.gada 30.novembrim. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 22.septembrim 14:00, nogādājot parakstītu pieteikumu Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļā (314.kab.), Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401 (uz aploksnes norādot „Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkursam 2017”) un nosūtot elektronisku kopiju uz e-pastu lauris.skenders@gulbene.lv).

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Konkursa pieteikuma anketa pieejama šeit.

Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists – Lauris Šķenders