5.augustā notika jau trešā dēmiešu tikšanās šogad projekta “re!starts” ietvaros. Šoreiz viesojāmies Lejasciemā pie Sporta kluba “Tors”, kura pārstāvis Intars Liepiņš stāstīja par biedrības pieredzi LEADER projektu ieviešanā. Tāpat biedri un interesenti tika iepazīstināti ar biedrības aktualitātēm un iespējām iesaistīties brīvprātīgajā darbā un projektos. Mūsu jaunā uzvara un iespēja – apstiprināts Eiropas Brīvprātīgā darba projekts “Coming Soon…”, iesaistot 4 brīvprātīgos jauniešus no Portugāles, Francijas un Ungārijas. Un saldajā ēdienā – ūdensprieki – pūšļi, slēpes un dēļi – viss, kas lielā ātrumā kustas uz ūdens.

              

 

      

„Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”