1. jūlijā Beļavā trešo reizi notika pagasta svētki. Šogad tematika tika izvēlēta raganiski ugunīga. No rīta deviņos beļaviešus modināja bānītis ar pārvaldes vadītāju un mazajām raganiņām. Gājienu kuplināja ,,Purenes” staltie zirgi ar saviem pavadoņiem. Arī bērnu rītu vadīja mazās raganiņas, kur beļaviešu pulciņā tika uzņemti jaundzimušie pagasta iedzīvotāji. Katrs mazulītis dāvanā saņēma savu dekoratīvo spilventiņu ar vārdu.

Visas dienas garumā uz skatuves uzstājās Lejasciema jauniešu grupa ,,Deep Silence” , ,,Elles vārtos” uz iesma cepās auns, ,,Raganas ķēķī” svētku dalībnieki varēja nobaudīt zāļu tēju, ,,”Šķīstītavā”, savukārt, bija iespējams izbaudīt profesionāla pirtnieka pakalpojumus un iemēģināt roku pirts slotu siešanā.

Paši mazākie priekus baudīja piepūšamajās atrakcijās, kā arī vizinājās poniju un zirgu mugurās. Mazuļus priecēja dzīvi truši un trušlietu tirdziņš.

Jaunieši sevi fiziskajās aktivitātēs varēja pārbaudīt pie OZ gym spēkavīriem. Svētku dalībniekiem bija iespēja izjāt uz raganas slotas, kā arī izvingrināt roku slotas mešanā.

Gan lieli, gan mazi labprāt ļāvās hennas ķermeņa apgleznošanai., kā arī kopīgi ar Ozolkalna lietišķo pulciņu gatavoja mazās raganiņas un mošķīšus.

Paldies visiem svētku dalībniekiem par lielo atsaucību un labiem vārdiem! Paldies arī projektam “Parole: 2 brīvprātīgi”, kurš atbalstīja mūsu brīvprātīgos jauniešus, kuri aktīvi palīdzēja organizēt un realizēt šos svētkus.

Projekts “Parole: 2 brīvprātīgi” ,projekta Nr. 2-25/9 Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Sarmīte Viduce, Beļavas tautas nama vadītāja