Laikā no 4 – 7. jūlijam Lejasciema bērni un jaunieši aktīvi iesaistījās baskāju takas izveidošanā, kas notika projekta ietvaros „Izkustini kājas” (Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkurss 2017). Kopumā taku veidoja 16 projekta dalībnieki vecumā no 8 – 17 gadiem. Katra diena tika pavadīta aktīvi strādājot – takas sagatavošanā un materiālu sagādē. Esam izveidojuši 15 m garu un 60cm platu baskāju taku ar visdažādākajiem materiāliem, kā piemēram: čiekuriem, smiltīm, granti, koka sprungulīšiem, Gaujas akmentiņiem, šķembām, skaidām un sūnām. Tika iegādāti dažādi košumkrūmi un skujkoki, kas taku kopumā padara skaistāku un košāku. Liels paldies Ingai Naglei par palīdzību stādu izvēlē, atvešanā kā arī to izvietošanā –sastādīšanā. Ja pirms tam jauniešiem likās šis darbs no vienkāršiem, tad izjutām to, ka tas bija grūts un laikietilpīgs process. Dabas takai pēc jauniešu iniciatīvas tika izveidots soliņš, kas ļoti labi iederas, un arī noderēs kādam vecākam cilvēkam, kur apsēsties, kamēr bērni dodas pa baskāju taku. Devāmies arī nelielā pārgājienā līdz iemīļotajam „Sēravotam”, kur pa ceļam pildījām uzdevumus, kā arī tika vākti vēl materiāli dabas takai. Nobeigumā, desiņu cepšana un dažādas spēles un pārrunas par paveikto darbu.

Jaunieši ir ļoti gandarīti par paveikto. Plānojam ar laiku taku papildināt un uzlabot. Paldies ikvienam, kas pielika roku pie takas izveidošanas un radīja kopības sajūtu veidojot īpašo vietu, kas atrodas aiz Lejasciema vidusskolas.

https://www.facebook.com/JCPulss/videos/1072855182849789/