Projekta „Otesha Influence” aktivitātes Lejasciemā

Pirmā tikšanās – 13. februāris – Gulbenē „Bāzē”. Piedalījās tikai grupas līdere. Informācijas apkopošana

KAD? Pirmās aktuālās informācijas meklēšana notika februārī, bet periodiski turpinājās līdz augustam. Šo informāciju meklējām gan katrs personīgi (sākuma periodā), gan arī kopīgajās tikšanās reizēs (vēlāk, kad pamatinformācija bija jau apkopota). KUR UN KĀDĀ VEIDĀ? Informācijas meklēšana notika gan ar interneta starpniecību, gan personīgi uzrunājot pagasta darbiniekus, aplūkojot Lejasciema teritoriju, uzņēmumus utt. CILVĒKU SKAITS? Piedalījās visi 5 projekta dalībnieki. KĀPĒC? Tas notika tāpēc, lai projekta dalībnieki saprastu to, kas, cik un kā notiek mūsu pagastā, novadā un valstī (kopā ar otras projektā iesaistītās organizācijas jauniešiem esam arī sagatavojuši prezentāciju, kurā to atspoguļojam). REZULTĀTS? mēs esam izpratuši situāciju mūsu novadā un valstī kopumā, apzinājuši sāpīgākās problēmas, kas ļauj izdarīt secinājumus un izvirzīt ieteikumus situācijas uzlabošanai. GALVENIE SECINĀJUMI? Laukos trūkst atkritumu šķirošanas iespēju. Sabiedrību nepieciešams informēt par šķirošanas nepieciešamību.

Forumteātra semināri / apmācības, strādājot ar dažādām metodēm

KAD? 27.03. – Gulbenē „Bāzē”. 16.04. – Kalnienā. 02.05. – Lejasciemā. CILVĒKU SKAITS? Gulbenē – 5 dalībnieki no Lejasciema. Kalnienā – 3 dalībnieki no Lejasciema. Lejasciemā – 11 dalībnieki. KĀPĒC? Lai mēs saprastu, kas ir forumteātris un kam tas domāts, kā arī lai mēs noteiktajos datumos varētu prezentēt savu paveikto ar forumteātra palīdzību. KĀDĀ VEIDĀ? Pirmajās apmācībās dienas pirmajā daļā ar neformālās izglītības metožu palīdzību jaunieši iepazinās un sadraudzējās. Diena turpinājās ar dažādiem improvizācijas teātra uzdevumiem, kas palīdzēja atraisīties un izvērtēt savas aktiermākslas spējas. Noslēgumā jauniešiem tika izskaidrota forumteātra būtība, kā arī notika pirmie mēģinājumi. Citas apmācības noritēja līdzīgi, galvenokārt apgūstot metodes. REZULTĀTS? Mēs esam apguvuši forumteātra metodes. Esam kļuvuši atvērtāki, atklātāki un atraisītāki. Forumteātra semināri mums deva lielu pieredzi, kā komunicēt ar cilvēkiem. GALVENIE SECINĀJUMI? Forumteātris ir labs un interesants veids, kā mēģināt iztēloties situācijas, aktualizēt citiem problēmas un mēģināt atrast risinājumu.

Prezentācija 7.maijā

KAD? 7.05. – Gulbene. CILVĒKU SKAITS? 5 dalībnieki no Lejasciema. KAS UN KĀDĀ VEIDĀ NOTIKA? Projektu prezentācijas. Arī mēs skatītājiem prezentējām to, kas ir forumteātris, rādot nelielu ainiņu par meža piesārņošanu. KĀPĒC? Lai mēs varētu parādīt, ko esam apguvuši, un sabiedrību rosinātu domāt par piesārņojumu. REZULTĀTS? Mēs esam sasnieguši iecerēto – gan parādījuši vienu metodi, gan uzrunājuši sabiedrību. GALVENIE SECINĀJUMI? Cilvēki ir jāinformē par to, cik kaitīgi ir piesārņot mežu ar atkritumiem. Tajā pašā laikā ir jādod iespēja bez maksas atbrīvoties no atkritumiem, un labs veids ir atkritumu šķirošana arī pagastā, ne tikai pilsētā, jo par šķirotiem atkritumiem nav jāmaksā.

Prezentācija 10.jūnijā.

KAD? 10.06. – Gulbene. CILVĒKU SKAITS? 3 dalībnieki no Lejasciema. KAS UN KĀDĀ VEIDĀ NOTIKA? Seminārs – diskusija par samērīgu patēriņu. Jauniešus pārstāvēja Inga B., kura rādīja prezentāciju un pastāstīja par problēmām, kas saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu no jauniešu skata punkta. Pēc tam jaunieši ar forumteātra palīdzību iesaistīja klātesošos diskusijā par problēmām, kas saistītas ar atkritumu šķirošanu. KĀPĒC? Lai mēs varētu parādīt, ko esam apguvuši, kādu informāciju esam apkopojuši uz to brīdi, un sabiedrību rosinātu domāt par samērīgu patēriņu. REZULTĀTS? Mēs esam apkopojuši savākto informāciju un izveidojuši prezentāciju, ko esam arī prezentējuši plašākai sabiedrībai. Esam cilvēkus rosinājuši domāt par atkritumu šķirošanu. GALVENIE SECINĀJUMI? Ar pāris reizēm gadā nepietiek, lai cilvēki reģionā sāktu šķirot atkritumus. Ir nepieciešama regulāra informēšana (daļēji to dara Zaļais punkts ar akcijām, bet ar to ir par maz, un kopumā tas ir aktuāli pilsētas, nevis lauku iedzīvotājiem).

Lielā talka

KAD? 24.aprīlis – visa Lejasciema pag. teritorija (kapi, Sēravots, Sinoles centrs, Robežkalns) CILVĒKU SKAITS? 16 dalībnieki. KAS UN KĀDĀ VEIDĀ NOTIKA? Visi Lejasciema pagasta iedzīvotāji tika aicināti sakopt savu pagastu, salasīt nomestos atkritumus. KĀPĒC? Tas notika, lai mūsu pagasts būtu tīrāks, sakoptāks un daudz pievilcīgāks. Arī tāpēc, ka mēs ticam – ja cilvēks ir piedalījies citu nomesto atkritumu savākšanā, viņš pats tā nedarīs. REZULTĀTS? Rezultāts – tīrs, sakopts pagasts un salasīti izmestie atkritumi gan mežā, gan pļavās, gan pagasta centrā. GALVENIE SECINĀJUMI? Cilvēki bija ļoti atsaucīgi un labprāt piedalījās pagasta sakopšanā, tika sakopts viss pagasts. Tas nozīmē, ka Lejasciemā dzīvo cilvēki, kuriem jau tagad interesē atkritumu savākšana utt. Ir jādod viņiem iespēja šķirot atkritumus, tā vēl vairāk palīdzot dabai!

Velo orientēšanās

7.augusts – Lejasciema pag. Komentāri būs pēc pasākuma.