Projekts „Tā, lai prieks!” – brīvprātīgā darba

popularizēšanai un veicināšanai….

{mosimage}Brīvprātīgais darbs, tas sniedz jaunas sajūtas, gandarījumu, jaunus draugus un pozitīvas atmiņas. Ar brīvprātīgā darba palīdzību jauniešiem ir iespēja mainīt vecāka gada gājuma cilvēku viedokli par jauniešiem kopumā. Tie cilvēki, kuriem ir sniegta palīdzība, ir priecīgi un pateicīgi. Mūsdienu pasaulē cilvēkiem bieži ir uzskats, ka jebkurš darba tiek darīts par atalgojumu, cilvēkiem ir grūti izskaidrot, ka ir tāds brīvprātīgais darbs, kuru cilvēki dara no laba prāta bez atalgojuma.
Brīvprātīgajiem no sociālās darba grupas darba nedēļa sākās ar 9.augusta rītu, kad pāris jaunietes sēdās mazā mikroautobusā un devās palīgā vājredzīgai sievietei un viņas meitai, kurām abām bija nepieciešama palīdzība mājas darbu darīšanā. Mēs tīrījām, mazgājām, sakārtojām, nomazgājām. Neiztikām arī bez darba procesam netraucējošām sarunām par dzīvi. Mājas saimniece ar prieku, atcerējās pagājušā gada palīdzīgās rokas malkas krāmēšanā no jauniešu centra, sevišķi spilgti atmiņā viņai bija palikuši ārzemju brīvprātīgie jaunieši. Dienas beigās mums gandrīz tapa darba komandas nosaukums.

Atmiņas un darbi no pagājušā gada brīvprātīgā darba projekta nemitīgi atgādina par to. Pagājušā gadā aizsāktais darbs ar vilnas mazgāšanu, vilnas plucināšanu un spilvenu darināšanu lielai daļai brīvprātīgo vēl arvien paliks atmiņā. Vilnas bija mazliet vairāk, tā, lai arī projektā „Tā, lai prieks!” ar to varētu darboties. Veiksmīgi tika piepildīti spilveni ar pāri palikušo vilnu un šobrīd jauniešu centrā ir par 27 spilveniem vairāk.

Cilvēkiem ar krietnu dzīves pieredzi vienmēr tajā ir vēlme dalīties ar jauniešiem, kas vēlas viņus uzklausīt. Uz veco ļaužu namu devāmies jau no rīta, jo darba plāna ietilpa gan nelieli uzkopšanas darbi, gan atpūtas pasākuma rīkošana vecajiem ļaudīm. Nomazgājot logus un izravējot asfaltiņa starpas mūsu dienas pirmā puse tika aizpildīta. Diena turpinājās ar kūku cepšanu un dažādu gardumu gatavošanu veco ļaužu atpūtas pasākumam. Kad kūkas bija izceptas, augļi uz šķīvjiem salikti, tēja aplieta, tad pienāca brīdis, kad mēs brīvprātīgās jaunietes kopā ar nama iemītniekiem varētu uz brīdi baudīt to mirkļa burvību. Kopā dziedājām dziesmas, runājām par izglītību, par dzīvi un klausījāmies dzeju.

Mūsu mazajā pilsētā, kurā informācija izplatās vēja spārniem, pēc jaukās dienas veco ļaužu namā, mūs cilvēki labprāt uzņēma savās mājās. Lielākā daļa cilvēku atteicās no palīdzības, jo tiem esot, kas palīdz, bet dažiem cilvēkiem arvien bija jāizskaidro, kas ir brīvprātīgais darbs.

Malkas krāmēšanas lietpratēji mēs viennozīmīgi esam. Malku sakraut šķūnītī mēs protam ļoti īsā laikā. Nekas mums nav par šķēršļiem, nedz šķūnīša izmērs, nedz malkas pagaļu svars. Ikviens darbs mums ir pa spēkam!

Projekts tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2010.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Lelde Stībele