Projekts „Skaties tālāk!” noslēdzies

2011.gads vēsturē ieies ar aktīvu rosīšanos projekta „Skaties tālāk!” ietvaros. Pirmo reizi izgājām ārpus novada robežām, organizējot pasākumus „Kafija ar politiķiem” un „Saldējums ar lielajiem” ne tikai tepat novadā – Gulbenē, Jaungulbenē un Rankā, bet arī Alūksnē un Balvos. „Kafija ar politiķiem” ir pasākums, kur neformālā gaisotnē diskutē jaunieši un lēmumu pieņēmēji, savukārt „Saldējums ar lielajiem” ir pasākums, kurā satiekas bērni (1.-5.klase) un politiķi.

2.decembrī Rīgā notika projekta noslēguma konference, kurā piedalījās arī Jaungulbenes jaunieši (līdzi „paķērām” arī Balvu puišus). Konferencē uzstājās vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki (pimēram, mūziķe Māra Upmane – Holšteine, Saeimas deputāte Lolita Čigāne, draugiem.lv runasvīrs Jānis Palkavnieks un citi), kas runāja par dažādām līdzdalības formām, kā arī tika prezentēts projekta „taustāmais rezultāts” – rokasgrāmata bērnu un jauniešu līdzdalības veicinātājiem (to iespējams iegūt, rakstot uz liene@gulbene.lv). Jauniešiem bija arī iespēja darboties trijās darba grupās par tēmām „Līdzdalība bez naudas?”, „Kā runāt ar politiķiem?” un „Kā tikt sadzirdētam sociālajos medijos?”.

Jāsecina, ka šis projekts Gulbenes novadā ir bijis ļoti veiksmīgs, ir dots konkrēts impulss Jaungulbenes jauniešiem, kā arī apgūtas divas jaunas un efektīvas līdzdalības veicināšanas metodes ne tikai jauniešiem, bet arī bērniem, kuras pavisam noteikti tiks turpinātas arī nākotnē. Ja tavā pagastā vai skolā ir vēlēšanās un vajadzība, droši dod ziņu uz liene@gulbene.lv

Liels paldies visiem Gulbenes novada deputātiem, kas ar savu līdzdarbošanos atbalstīja projekta aktivitātes, – Sandrai Daudziņai, Dainim Švikam, Saulcerītei Indričevai, Jānim Antaņevičam, Guntim Blūmam, Ivaram Kupčam, Jānim Naglim, Ilzei Mezītei, kā arī 10.Saeimas deputātam Andim Caunītim.

Projektu „Skaties tālāk!” visā Latvijā īstenoja biedrība „NEXT” sadarbībā ar reģionālajiem partneriem Gulbenes un Ogres novadā. Projektu finansēja Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Liene Dembovska