Neierastāka Kafija Alūksnē

„Kafija ar politiķiem” (KAP) otrais pasākums Alūksnē šīs nedēļas sākumā risinājās pavisam neierasti un atšķirīgi no visiem citiem KAP pasākumiem. Pavasarī tiekoties pirmo reizi, kā viena no sasniedzamajām  lietām tika izvirzīta jauniešu konsultatīvās padomes izveidošana. Tad nu tagad otrajā reizē piedalījās Alūksnes novada jaunieši, kas pārstāvēja dažādus pagastus un kas būtu potenciālie padomes dalībnieki, kopā ar speciālistiem, kuru darbs saistīts ar jauniešiem. Līdz ar to izpalika klasiskā „Kafija ar politiķiem”, taču pasākuma dalībniekiem bija iespēja sadraudzēties, vienam otru aplūkot un ar radošām metodēm ģenēt idejas dažādiem nākotnes pasākumiem un aktivitātēm.

Lai izdodas darbošanās jauniešu konsultatīvajā padomē!!!

Liene

p.s. Pasākums “Kafija ar politiķiem” notiek bērnu un jauniešu līdzdalības projekta “Skaties tālāk!” ietvaros, ko finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.