Improvizācijas teātris Lejasciemā

Kas notika? Notika aizraujošas IT apmācības, kas gan ļāva pozitīvi uzlādēties un izlādēties, gan sniedza jaunu skatījumu uz teātra mākslu, gan izveidoja jaunas draudzības saites starp dažādu organizāciju biedriem.

Emocijas? Prieks, smiekli, interese, aizrautība, mazliet saspringums un nogurums, bet pāri visam – pārliecība par to, ka arī neveiksmes tiks piedotas ar labvēlīgu smaidu un ierosinājumu mēģināt vēl.

Novērtējums? Vērtīgs pasākums gan brīvprātīgajiem organizatoriem, jo jādomā, ko un kā piedāvāt, nodrošināt utt., gan apmācību dalībniekiem, jo bija iespēja vai nu patrenēt jau esošās prasmes, vai iegūt jaunas, gan pasākuma apmeklētājiem, jo bija iespēja baudīt aizraujošus priekšnesumus.

Pēcsajūtas? Gandarījums pāri visam, jo bija gan dalībnieki, gan skatītāji. Un tomēr – ir par ko padomāt vēl, jo lejasciemieši tomēr izrādās maz atsaucīga tauta… Te darbiņš nākamajiem brīvprātīgajiem pasākumu organizatoriem, lai atkal un atkal atklātu metodes, kā iesaistīt aizvien plašākas dalībnieku masas jauniešu rīkotajos pasākumos.

Inga, JC „Pulss”

“No rīta visi sapulcējāmies jauniešu centrā un pēc tam gājām uz kultūras namu strādāt ,tad sadalījāmies 2 grupās: improvizētāji – iesācēji un improvizētāji – pieredzējušie.
Bija ļoti interesanti un tādā veidā varēja iegūt daudz draugu. Arī pats pasākums bija lielisks un ja nebūtu lietus lijis, tad būtu arī vairāk skatītāju.

Kopumā šī diena bija ļoti interesanta un saturīga!” Barba

“Projekts “Tā lai prieks!” kārtējo reizi pierādīja improvizācijas žanra daudzšķautņainību. Un atklāja pieprasījumu pēc šī žanra arī skaitliski nelielos ciematos: Lejasciemā, Rēveļos un Kalnienā. Vingrinājumu gaitā improvizācijas teātra pamatpieņēmumi tika veiksmīgi adaptēti apkārtnes kultūrai. Taču, var uzskatīt, ka vingrinājumi labi atklāja pilnveidošanās plašās iespējas un virzienus, kuros attīstīties nākotnē. Bija jūtams, ka mēģinājumi ievērojami paugstināja jauniešu motivāciju turpmākai attīstībai improvizācijas žanrā, ” tā secina treneris Viesturs Vizulis (improvizācijas teātris Hamlets).

Bildes šeit: