Turpinām realizēt projektu

Bāzi pēc remontiem pieņem būvvalde un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Viss ir kārtībā. Telpas nodotas. Nedaudz procesā ir datortīklu pārvilkšana un sakārtošana, līdz ar to nedaudz “iesaldēta” telpu pilnīga iekārtošana un apdzīvošana. 

Esam saņēmuši gandrīz visu inventāru un preces, kuras palēnām sākam izmantot. Vēl turpinās darbi pie projekta realizācijas.

Bildes uz 30.maiju skatīt šeit: 

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.