Jauniešu centrs “Bāze” ir draugs ikvienam

Jauniešu centrs „Bāze”, laika posmā no 2011. gada 1. jūnija, kad tika uzsākta Latvijas – Šveices sadarbības programmas projektu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” apakšprojekta „Jauniešu iniciatīva ilgtspējīgai attīstībai” (Nr. 1-61/4) realizācija, ir piedzīvojis ļoti daudz izmaiņu. Šis laiks ir bijis bagāts ar pārmaiņām.

2012.gada 7.septembrī jauniešu centrs „Bāze” tika atklāts kā multifunkcionāls centrs. Līdz ar jauno statusu JC „Bāze” piedāvā jauniešiem plašākas iespējas. Jauniešu centra telpas, pēc projekta realizācijas ir kļuvušas mājīgākas. No jauna ir izveidota hosteļa tipa istaba ar sešām guļvietām, pielāgojot labierīcības ar dušas vietu. Telpas ir manāmi uzlabotas, šobrīd ir piešķirta „otrā elpa” telpām, kuras pirms projekta netika izmantotas. Ir veikts arī manāms uzlabojums lielajā zālē, kur bija nepieciešams remonts. Lielā zāle tiek izmantota deju nodarbībām (pirmdienās plkst. 18:00 notiek deju nodarbības bērniem, trešdienās plkst.18:00 HipHop dejas jauniešiem, bet plkst.19:00 deju nodarbības jaukta vecuma grupai), katra mēneša pirmajā sestdienā tiek organizēta Improvizācijas teātra kafejnīca, tāpat arī ikdienā, jaunieši spēlē galda tenisu lielajā zālē.

Projekta laikā jauniešu centrā ir sagādāts nepieciešamais inventārs un aprīkojums mūzikas un multimediju aktivitāšu organizēšanai, kas sniedz iespēju jauniešiem apgūt jaunas iemaņas izmantojot šo tehniku un kvalitatīvāk vadīt DJ nodarbības (katru otrdienu divās grupās, plkst. 16:30 – uz nodarbību nāk jaunieši bez priekšzināšanām, plkst. 18:00 – otrā grupa (jaunieši, kuri jau iepriekš apmeklējuši nodarbības)). Pateicoties, tam, ka projekta laikā tika izremontētas jaunas telpas, tad var notikt vairākas aktivitātes vienlaicīgi, kas netraucē viena otrai. Paralēli DJ nodarbībām otrdienās notiek spāņu valodas stundas (kuras vada Terēza (brīvprātīgā no Spānijas), arī divās grupās – plkst.17:00 un plkst.18:15).

Tāpat tiek nodrošināts inventārs bungu un ģitāras nodarbībām (ceturtdienās plkst.18:00 notiek bungu nodarbības), taču aktivitāšu piedāvājums ir atkarīgs no jauniešu izrādītās intereses un iniciatīvas. Šobrīd ir papildināts esošais sporta un brīvā laika inventārs (gan vasaras, gan rudens, gan ziemas sezonai), kuru ir iespējams izmantot ārpus jauniešu centra telpām, noslēdzot vienošanos par tā saudzīgu izmantošanu.

Šobrīd JC „Bāze” ir arī visa nepieciešamā resursu bāze, lai būtu iespējams organizēt dažāda veida mediju apmācības – fotoaparāti, video kameras, datori ar nepieciešamo programmatūru video un foto apstrādei, kā arī interaktīvā tāfele veiksmīgai vizuālai uzskatei. Šis jauniegūtais inventārs jau tiek izmantots jauniešu centra organizētajās nodarbībās (ceturtdienās plkst. 18:00 notiek video nodarbības – no sākuma līdz beigām (sākot ar idejas radīšanu, filmēšanu, materiāla atlasi, visbeidzot video montēšanu – video veidošanu), tāpat arī skolēnu rudens brīvdienās tika organizētas foto mākslas apguves nodarbības. Šī jaunā materiālu tehniskā bāze sniedz daudz plašākas iespējas jauniešiem apgūt to, kā jālieto šāds inventārs, gan arī aizņemoties inventāru pilnveidot savas prasmes un piešķirot jauniešu organizētiem pasākumiem augstāku kvalitāti.

Pēc šī projekta realizācijas varam apgalvot, ka multifunkcionālais jauniešu centrs „Bāze” ir draugs ikvienam, jo šobrīd centrā ir tik daudz iespēju, ko izmantot, ka katrs var nākt un iemācīties, ko jaunu, pilnveidot savas iemaņas vai vienkārši lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Ir prieks, par to, ka arī pieaugušie, ne tikai jaunieši, izrāda interesi – apgūt jaunas iemaņas un izmantot iespēju lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Šis projekts tika uzsākts 2011. gada 1. jūnijā, bet noslēdzas 2012. gada 30. novembrī. Projekta kopējās izmaksas ir 78 617.04 LVL, no tām 71 795.76 LVL komponentprojekta finansējums, bet 6 821.28 LVL Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums. „Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.” Pēc šī projekta realizācijas, jauniešu centrs ir ieguvis gan jaunu statusu, gan mājīgas un tehniski labi aprīkotas telpas, kā arī labu materiālu tehnisko bāzi.