Brīvais mikrofons tuvojas noslēgumam

Jau no janvāra JC „Bāze” projekta „Brīvais mikrofons” ietvaros tiek organizētas dažādas improvizācijas teātra aktivitātes Gulbenes un blakus novados, lai cilvēkus iepazīstinātu ar to, kas tad īsti ir improvizācijas teātris. Vispirms jāatgādina, ja vēl ir kāds, kas tomēr nezin, kas tas ir, tad nākamā iespēja savām acīm redzēt un savām ausīm dzirdēt to, būs oktobra pirmajā sestdienā.

Šī perioda laikā jaunieši, kuri spēlē improvizācijas teātri JC „Bāze”, ir piedalījušies apmācībās, kuras vadīja Varis Klausītājs no Rīgas (Karaliskais Improvizācijas teātris), jaunieši no Rīgas („Hamlets”), kā arī mūsu vietējā, lieliskā un vienmēr atsaucīgā Anita Birzniece (Gulbenes Tautas teātris). „Bāzes” ITK aktieri ne tikai paši uzņēma informāciju par dažādām metodēm un vingrinājumiem, lai vēl vairāk attīstītu savas improvizācijas teātra aktieru dotības, bet arī devās vadīt apmācības, treniņus citur Gulbenes un blakus novados. Jauniešu dienas ietvaros jaunieši demonstrēja improvizācijas teātra metodes kopā ar novada domes deputātu Valti Kraukli, kurš ir arī Gulbenes Tautas teātra aktieris. Tāpat arī ITK jaunieši uzstājās Gulbenes novada svētkos Tirzā un nupat Bānīša svētkos – „Bāzes” jaunieši kopā ar „Hamleta” jaunajiem aktieriem izklaidēja vietējos iedzīvotājus un svētku viesus.

Improvizācijas teātra kafejnīca JC „Bāze” (Brīvības 22, Gulbenē) notiek katra mēneša pirmajā sestdienā plkst. 18:00.

Lelde Stībele

„Projekts „Brīvais mikrofons” tiek finansēts ar programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”