Brīvais mikrofons Jaunpiebalgā

29. maijā jaunieši no JC „Bāze” (Maija, Matīss, Egils, Valērija, Lelde un Anna) projekta „Brīvais mikrofons” ietvaros devās uz Jaunpiebalgas jauniešu centru „Tagad”. Jaunpiebalgas jauniešu centrā Jaunatnes nedēļas ietvaros notika pasākums “Laukos jaunieši var”. Šajā pasākumā mums tika dots uzdevums būt par vienu no grāmatām ‘dzīvajā bibliotēkā’. Tā kā jauniešu centrs Jaunpiebalgā ir izveidots pavisam nesen, tad šāda veida pasākums tika organizēts, lai motivētu jauniešu laukos būt aktīviem un izmantot viņiem piedāvātās, pieejamās iespējas. Šajā pasākumā mēs stāstījām par to, kā mūsu neformālajai grupai radās ideja rakstīt šo jauniešu iniciatīvas projektu, stāstījām par dažām formālām lietām saistībā ar projektu.

Tāpat arī, lai Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Raunas, Amatas, Pārgaujas, Līgatnes novadu jaunieši saprastu, kas tas Improvizācijas teātris tāds ir, mūsu grupa novadīja īso Improvizācijas teātra treniņu un pasākumu. Ar šo projekta prezentāciju, mēs ceram, ka esam aizrāvuši arī citus, lauku jauniešus darboties, būt aktīviem.

Šajā pasākumā mēs ieguvām pozitīvas emocijas, iepazinām citu novadu jauniešus un Jaunpiebalgas pašas skaistākās vietas un lietas, kā arī dalījāmies pieredzē. Šobrīd mūsu grupas jaunieši komunicējot ar jauniešiem no Jaunpiebalgas, ir zināms, ka šī novada jauniešiem, tā teikt ir „āķis” lūpā, ideja par Improvizācijas teātri viņiem ir kļuvusi aktuāla – viņi paši tagad cenšas veidot savu Improvizācijas teātra spēlētāju grupiņu. Jāsaka, lai Jaunpiebalgas jauniešiem izdodas un mums visiem arī darbi sokas!

Maija un Lelde