“Ārpus rāmjiem” jeb Improvizācijas teātris

ārpus telpām

Jauniešu diena šajā gadā bija nedaudz citādāka kā ierasts, gan aktivitāšu ziņā, gan vieta nebija kā iepriekš, pilsētas centrā, bet gan pie jauniešu centra. Šoreiz Improvizācijas teātris notika uz jauniešu dienas skatuves, kur jaunieši izspēlēja metodi „Emociju maiņa” kopā ar Valti Kraukli (Gulbenes novada domes deputātu), kurš pats spēlē Gulbenes Tautas teātrī. Skatītāji bija dažāda vecuma – sākot no maziem bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem, līdz pat vecvecākiem. Ikvienam, kurš iepriekš nezināja, kas ir Improvizācijas teātris, bija iespēja savām acīm vērot jautru priekšnesumu, kurš tapa turpat uz vietas, bez iepriekš iestudētām lomām.

Valtis Krauklis kopā ar Improvizācijas teātra aktieriem iepriekš nebija uzstājies, taču aktiermeistarības prasmes ļoti palīdz, arī Improvizācijas teātri spēlējot. Skatītāji bija sajūsmināti par šo priekšnesumu, jo liela daļa no publikas pirmo reizi baudīja Improvizācijas teātra priekšnesumu, gan arī redzēt Valti Kraukli ne Tautas teātra aktiera lomā, bet gan kā Improvizācijas teātra aktieri, spēlējot kopā tikai ar jauniešiem, bija aizraujoši un neierasti.

Bildes no Improvizācijas teātra Jauniešu dienas ietvaros var meklēt zem raksta „Superīgā jauniešu diena” sadaļā Piedzīvotais.

Taču Jauniešu diena nebija vienīgais pasākums, kad Improvizācijas teātra dalībnieki uzstājas ārpus JC „Bāze” telpām, arī Gulbenes novada svētkos, kuri šoreiz norisinājās Tirzā, svētku apmeklētāji varēja vērot Improvizācijas teātri.

Gulbenes novada svētkos, Tirzā uz svētku pasākumiem bija sabraukuši Gulbenes novada iedzīvotāji un tuvējo novadu viesi. Liela daļa svētku apmeklētāju, kuri bija ieradušies vērot Improvizācijas teātri, to baudīja pirmo reizi, tādēļ vadītājs, Atis visiem sanākušajiem skatītājiem īsumā izstāstīja, kas ir Improvizācijas teātris, kā tas atšķiras no klasiskā teātra, kāda ir publikas loma tajā. Pēc īsās izglītojušās pauzes arī improvizācijas teātra priekšnesumi varēja sākties. Aktierim šoreiz bija jāsarod ar jauno vidi – ar dažādām blakus notiekošajām aktivitātēm, uz kurām plūda cilvēki, bija jānotur sava uzmanība tikai uz skatītājiem un uz noteikto metodi, priekšnesumu. Spēlēšana ārpus telpām ir liels izaicinājums, jo pirmkārt, aktieri ir ārpus ierastās vietas, kā arī daudz vairāk ir jākoncentrē sava uzmanība uz skatītājiem.

Novada svētku viena no spilgtākajām metodēm, kura skatītājiem ļoti patika – „Tīšana atpakaļ”, tāpat arī skatītājiem bija iespēja baudīt „Emociju maiņu”, „Priekšmets ar citu nozīmi”, „Iepazīšanās šovs” un citas metodes.

Kad Atis, novada svētkos, lūdza pacelt rokas tiem, kas zina kaut ko par Improvizācijas teātri vai kuri ir apmeklējuši to kādreiz jau iepriekš. Varēja vērot, ka viena daļa klātesošo ir Gulbenes pilsētas iedzīvotāji, kuri regulāri apmeklē ITK JC „Bāze”, kā arī manījām jauniešus no pagastiem, kur bijām uz Improvizācijas teātra apmācībām. Katrā ziņā, jāatzīst, ka ar šādu pasākumu palīdzību par Improvizācijas teātri šobrīd zina vairāk Gulbenes novada iedzīvotāji, nekā iepriekš.

Vairāk bildes no Improvizācijas teātra Gulbenes novada svētkos var aplūkot pie raksta „Traki jaukā nākotnes elpa Gulbenes novada svētkos” sadaļā Piedzīvotais.

Daudz plašākā mērogā, Improvizācijas teātra popularizēšana ne tikai Gulbenes pilsētā, bet arī novadā un blakus novados var notikt projekta „Brīvais mikrofons” ietvaros.

„Projekts „Brīvais mikrofons” tiek finansēts ar programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”