2012.gada 8.februāris

Lai varētu turpināt uzsāktos darbus, tiek uz laiku demontēta interaktīvā tāfele apmācību telpā 2.stāvā. (bildes)