Projekts “Minies globāli”

mācīsimies dzīvot videi draudzīgi

No 2015. aprīļa līdz decembrim Gulbenes novadā tiks realizēts projekts “Minies globāli”. Projekta mērķis ir paaugstināt sabiedrības izpratni par samērīgu patēriņu, videi draudzīgu dzīvesveidu, eko un atbildīgu tūrismu, piedāvājot aktivitātes, kurās iespējams mācīties darot.

Projekta laikā paredzēts īstenot dažādus videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumus:

· samērīga patēriņa, otrreizējās pārstrādes un upcycling radošās darbnīcas, kuras vadīs pieredzējušas rokdarbnieces Gulbenes kultūras centrā un modesTalkas dažādos novada pagastos;

· velo akcijas „Eko velo – minies globāli” (maijā un septembrī);

· vides ekspedīcijas ar nakšņošanu teltīs (jūnijā un augustā);

· sabiedrības izglītošanas kampaņa „Trakais piedzīvojums mežā” (jūlijā);

· sociālā kampaņa samērīga patēriņa un videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai, kurā iesaistīsies Gulbenes, Alūksnes un Jaunpiebalgas jaunieši.

“Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes  novada dome.  Realizē biedrība „Jumata” sadarbībā ar Gulbenes novada iestādēm un pagastiem.”