Noslēdzies projekts „Minies globāli”

Ir noslēdzies projekts „Minies globāli”, kas Gulbenes novadā tika realizēts no 2015. gada aprīļa līdz decembrim. No aprīļa mēneša ne tikai Gulbenes novada iedzīvotājiem, bet arī jebkuram citam interesentam bija iespēja iesaistīties kādā no daudzajām projekta aktivitātēm, kas caur praktisku darbošanos un līdzdalību mudināja dzīvot videi draudzīgāk.

Modes talkas, samērīga patēriņa nodarbības, vides ekspedīcijas – pārgājieni ar upju gultņu tīrīšanu, mežu un augu izzināšanu, izzinoši velobraucieni, jauniešu veidotas sociālās kampaņas par videi draudzīgu dzīvesveidu, dažādās aktivitātes novada svētkos Lejasciemā u.c. projekta aktivitātes ļāva mums pietuvoties jēdzieniem „videi draudzīgs dzīvesveids” un „samērīgs patēriņš”.

Visu projekta aktivitāšu foto skatāmi projekta facebook lapā „Minies globāli” www.facebook.com/miniesglobali

Projekta īstenotāji biedrība „Jumata” saka lielu paldies par atbalstu Latvijas vides aizsardzības fondam un Gulbenes novada domei. Paldies visiem projekta aktivitāšu realizēšanā iesaistītajiem – aktivitāšu organizētājiem, brīvprātīgajiem palīgiem, lektoriem un nodarbību vadītājiem, projekta jauniešu grupām no Gulbenes, Alūksnes un Jaunpiebalgas novadiem, to mentoriem un visiem citiem iesaistītajiem. Paldies dalībniekiem par ieinteresētību projekta aktivitātēs, to iemūžināšanu foto un video failos un labās pieredzes nodošanu tālāk tiem, kas šoreiz vēl neuzdrošinājās iesaistīties. Lai projekta daudzveidīgajās aktivitātēs gūtās emocijas dod mums iedvesmu un enerģiju 2016. gadā dzīvot videi draudzīgāk un būt dabai tuvāk!

„Projektu “MINIES GLOBĀLI” (līg.nr. 1-20/43, proj.reģ.Nr. 1-08/522/2014) finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Gulbenes novada dome. Projektu realizē biedrība “JUMATA”.”