Kāzu tradīciju izzināšana turpinās

Otrdien, 8.aprīlī plkst.17:00 Tējas vakars kopā ar jauniešu neformālo grupu “Tradīciju pētnieki” Kāzu muzejā Ozolkalnā. Liksim idejas kopā, veidojot projekta kāzu izdevumu – grāmatu.

Piedalīties aicināts ikviens interesents.

Tējas vakars notiek jauniešu iniciatīvas projekta „Kāzas jeb vedības” ietvaros, ko finansē programma „Jaunatne darbībā”.