Kāzu projekts iziet finiša taisnē

Jauniešu iniciatīvas projekta “Kāzas jeb vedības”, kura realizācija aizsākās 2013.gada augustā, tuvojas finišam. 

Projekta laikā ir tik daudz apskatīts, izpētīts un radīts, ka esam gatavi tajā visā padalīties arī ar jums.

Un tādēļ 2014.gada 21.jūnijā plkst.16:00 visus interesentu aicinām uz projekta atskaites pēcpusdienu jauniešu centrā “Bāze”.

 

Jauniešu neformālā grupa “Tradīciju pētnieki”