Dodas „ekspedīcijas” braucienos

izzināt kāzu tradīcijas

Tuvojoties kāzu sezonai, līdz 31.maijam lieliska iespēja visiem interesentiem, kopā ar jauniešu neformālo grupu ” Tradīciju pētnieki” uzzināt vairāk par kāzu tradīcijām. Aicināti gan vedēji, gan jaunie pāri, gan jauni, gan veci…..dalīties pieredzē, pētīt un izzināt.

Projekts sākās 2013. gada augustā. Ir notikušas vairākas radošās darbnīcas. Tēma – kāzu atribūtikas izpēte un izstrāde. Notikuši vairāki Tējas vakari, kur esam izzinājuši kāzu tradīciju nozīmi, pētījuši gan senās gan mūsdienu kāzu fotogrāfijas, gan dažādu kāzu atribūtiku.

Kopā ar Tērpu teātra “Varavīksne” vadītāju Inesi Buliņu tapuši kāzu tērpi līgavai un līgavainim.

Pagājuša gada 31.oktobrī devāmies pirmajā ekspedīcijas braucienā, pētīt kāzu tradīcijas Vidzemē. Ciemojāmies Smiltenes novada Blomes, pag. Lauku mājās „Donas”, kur saimniece Ilze mūs iepazīstināja ar maizes gudrībām un senajām mičošanas tradīcijām.

Tad devāmies uz Smiltenes novada muzeju „Mēru muiža”. Šeit muzejs darbojas pavisam nesen, bet jau ir tik daudz ko apskatīt un uzzināt.

Bijām arī baltajā kāzu istabā, kur ietērpāmies senajos tērpos. Mēru muiža piedāvā programmu jaunajiem pāriem , kuri kāzu dienā mīlestības stiprumu var smelties pie dižozola muižas pagalmā. Vakarā Valkas pilsētas kultūras namā notika tikšanās, sarunu un sadziedāšanās pasākums. Tējas vakara tēma – dziesmas par rudeni, par cerēšanos, par vedībām.

Nupat 28.29.30. martā ”Tradīciju pētnieki” braucām pētīt kāzu tradīcijas Zemgalē un Kurzemē. 28. martā savu ceļojumu sākām ar ciemošanos Jēkabpils vēstures muzejā, kur vēsturniece Jolanta Grandāne stāstīja par senajām un mūsdienu kāzu tradīcijām Sēlijā. Kāzu dienā muzejs piedāvā izzināt Baronu fon Korfu kāzu tradīcijas un izspēlēt senās kāzas Sēļu sētā.

Tālāk devāmies uz Koknesi, Amatu un mācību centru “Mazā kāpa” , kur stāstījām par mūsu projektu un izzinājām kādas ir “Kāzas Zemgalē” Mazās Kāpas saimniece Inese stāstīja par savu piedāvājumu jaunlaulātajiem. Darbojāmies ādas darbnīcā un katrs izgatavojām sev atslēgu piekariņu. Šāda iespēja ir arī kāzu viesiem, kamēr jaunais pāris dzer šampanieti un ļaujas foto sesijai.

Pēc pusdienām devāmies uz Rīgu , kur Biznesa augstskolas Turība, Biznesa inkubatorā mūs sagaidīja pasākumu un kāzu aģentūras “Svētku Fabrika”, vadītāja Elīna Vilaua ar kolēģi. Viņas bija sagatavojušas prezentāciju par 21. gadsimta modernajām kāzām. Jaunietes stāstīja par kāzu aģentūras rašanos un par to, ka laiks un tehnoloģijas attīstās un virzās uz priekšu, un cilvēku vēlmes un raksturīgās iezīmes kāzu svinēšanā mainās. Aizvien biežāk senatnīgās tradīcijas vēlās nomainīt pret jaunām šim gadsimtam un laikam raksturīgākām aktivitātēm

Pievakarē jau bijām sasnieguši Ventspils nov., Usmas pag., Desuciema, mini zoo un krāmu muzeju. Ar lielu mīlestību un vienkāršumu mūs sagaidīja saimniece Aija un visa cēlā mini zoo delegācija. Šeit īpašs piedāvājums jaunajiem pāriem – pavadīt kāzu nakti Zāļu sievas zāļu istabiņā un ieturēt gardu maltīti „lauku modē”. Visu to izbaudījuši , mazliet piekusuši devāmies uz netālo Usmas ezeru, kur Saldu miegu nogurušiem ceļiniekiem vēlēja Usmas Kristīgās tautas skolas mācītājs Uģis Brūklene un sieva Harina.

29.marta rīts iesākās ar brokastošanu kopā ar mācītāja ģimeni, stāstu par Moricsalas vēsturi, ģimenes vērtībām un uzzinājām, kas ir „Mīlestība darbībā”. Apskatījām skaisto Usmas baznīciņu, ko cēlis mācītājs Uģis un Harina. Stāsts par tēmu…”precēties vai neprecēties?” lika aizdomāties…

Tālāk viesojāmies Ventspils dzimtsarakstu nodaļā, kur bija sarunāta tikšanās ar vadītāju Gundegu Lagzdiņu. Laimai un Mairim bija iespēja iejusties jaunā pāra lomā un noklausīties dažas uzrunas no laulību ceremonijas. Vērtīgs bija stāstījums par dzimtsarakstu nodaļas darbu un dažādām sekām, ja pāris nav precējies.. Uzzinājām, ka dokumentus tur glabā 100 gadu un tikai tad nosūta uz valsts arhīvu. Daudz interesentu meklē informāciju dzimtas koka veidošanai.

Ventspils Amatu mājā, muzejpedagoģisko programmu „Kāzu tradīcijas Kurzemē” mums vadīja stāstniece un zāļu sieva Līga Reitere. Ventspils puses jaunie pāri savu pūra lādi var piepildīt un daudz jauku dāvaniņu atrast Amatu mājas suvenīru salonā „Ventiņ Pūrlād”. Arī tur smēlāmies daudz ideju.

Tējas pēcpusdienā Ventspils galvenajā bibliotēkā par savu vedējmātes pieredzi stāstīja Daiga Laterere, bet stāstniece Ārija Klēvere par dzimtļaužu senajām kāzām Dundagas pusē. Bibliotēkas darbinieki bija sagatavojusi izstādīti no tur pieejamiem materiāliem par kāzām un gatavošanos tām.

Vakarā kad satumsa, uzkāpām kalnā „Lemberga hūte”, lai palūkotos uz pilsētu no augšas. Arī tur esot notikušas vairākas laulību ceremonijas, kā stāstīja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Mājupceļā apskatījām Kandavas vecpilsētas promenādi un tur izveidotos 7 tiltiņus. Par piedāvājumiem jaunajam pārim stāstīja kāzu vadītāja Kitija Švīgere.

Ekspedīcijā pētīt kāzu tradīcijas Latgalē dosimies š.g.21.aprīlī.

Projekts noslēgsies ar izstādi par projekta gaitā paveikto un jauku pasākumujūnijā, kur tiks prezentēta projekta rezultātā tapusī grāmatiņa ” Kāzas jeb vedības?”

 

Vivita Ķepse

Jauniešu neformālā grupa „Tradīciju pētnieki”

„Projekts tiek finansēts ar programmas „Jaunatne darbībā” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”