Turpinās Jauniešu garantijas ziemas uzņemšana viengadīgajās programmās

Turpinās dokumentu pieņemšana Jauniešu garantijas izglītības programmās, kurās bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju tikai viena gada laikā. Jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem ir iespēja līdz 17. februārim pieteikties mācībām, izvēloties kādu no 21 profesijas.

Galdnieka kvalifikāciju ieguvusī Inese Meldere atzīst, ka pēc vidusskolas beigšanas bez reālām, darbā pielietojamām prasmēm darba tirgū iekļauties ir grūti. “Jauniešu garantija ir ideāls variants jauniešiem, kuri ir sapratuši, kādu arodu vēlas apgūt, jo bez mācībām skolas solā ir prakse, kuras laikā profesiju iepazīst darot. Turklāt par profesionālo izglītību nav jāmaksā, var saņemt stipendiju, mācību laikā tiek nodrošināta dienesta viesnīca un vēl virkne citu labumu. Mācoties Jauniešu garantijā, ieguvu ne tikai profesiju, bet guvu pārliecību uzsākt uzņēmējdarbību. Saldus tehnikumā ieguvu spēcīgus galdniecības pamatus, mācoties pie moderni aprīkotiem darba galdiem un iepazinu lieliskus pasniedzējus – meistarus, ar kuriem vajadzības gadījumā droši varu konsultēties arī šobrīd.”