Gulbenes novads saņem balvu

9. decembrī Jelgavā tika aizvadīts jaunatnes pateicības pasākums – konkurss “Labākais darbā ar jaunatni 2016”. 13 nominācijās tika godinātas labākās pašvaldības, jaunatnes organizācijas un jaunatnes darbinieki. Gulbenes novadu pārstāvēja Lauris Šķenders un Lana Upīte.

Gulbenes novada pašvaldība saņēma balvu „Nozīmīgākais atbalsts Eiropas Savienības programmu “Jaunatne”, “Jaunatne darbībā” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Eiropas Brīvprātīgā darbs” veicināšanai reģionā”. Ir patīkami, ka pašvaldības darbs tiek novērtēts arī Latvijas mērogā. Tomēr, taisnības labad jāsaka, ka balvas saņemšana Eiropas brīvprātīgā darba jomā nav tikai Gulbenes novada domes nopelns.

Liels paldies jāsaka koordinējošām organizācijām, uzņemošajām organizācijām, projektu rakstītājiem, mentoriem, atbalstītājiem un visiem tiem, kas palīdz šo projektu īstenošanā. Tikai kopīgs darbs ir panākumu pamatā.

Lauris Šķenders – jaunatnes lietu speciālists